MENU
Punkt przedszkolny dla dzieci z autyzmem

Punkt Przedszkolny PRO-INTEGRIS kładzie ogromny nacisk na prowadzoną terapię. Jesteśmy placówką edukacyjno - terapeutyczną co sprawia, że oprócz realizowania podstawy programowej MEN pracujemy z dzieckiem nad jego trudnościami rozwojowymi. Dzieci uczą się w małych grupach (max. 5- osobowych) dobranych zgodnie z możliwościami uczniów. Prowadzone są także zajęcia indywidualne, dzięki czemu jesteśmy w stanie maksymalnie stymulować rozwój dziecka. Kameralne grupy pozwalają:

  • modelować prawidłowe wzorce zachowań,
  • uczyć komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
  • elastycznie reagować na wszelkie potrzeby dziecka, realizować zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • rozwijać samodzielność dzieci w bezpiecznych i przyjaznych warunkach,
  • kształtować umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
  • wspomagać rozwój emocjonalny, doświadczać indywidualnego podejścia,

Należy pamiętać, że w terapii dzieci ze spektrum autyzmu istotny jest każdy miesiąc. Dlatego tak ważne jest rozpoczęcie intensywnych oddziaływań terapeutycznych jak najwcześniej. Im szybciej podjęta terapia, tym większe efekty możemy osiągnąć. Aby zapewnić jak najlepsze warunki do terapii zadbaliśmy o to, aby nasze sale wyposażone były w wiele potrzebnych pomocy edukacyjnych i terapeutycznych, a przestrzeń została zagospodarowana w sposób ergonomiczny i dostosowanych do zajęć, które będą prowadzone w placówce. Taka organizacja pracy pozwala nam na elastyczne i szybkie dostosowywanie się do sytuacji.

Dlaczego nasza placówka, a nie przedszkole integracyjne? W Przedszkolu integracyjnym takie- wielokierunkowe, indywidualnie dopasowane oddziaływanie jest bardzo trudne. Nie oznacza to jednak, że naszym zdaniem dzieci ze spektrum autyzmu są w stanie funkcjonować tylko w ośrodkach terapeutycznych. Naszym ogromnym marzeniem, a co za tym idzie celem jest podniesienie poziomu funkcjonowania dzieci, tak aby mogły uczęszczać do oddziałów integracyjnych lub do placówek publicznych.

Nasza placówka oferuje szereg zajęć indywidualnych i grupowych dostosowanych do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

Partnerzy

  • Dogrzac Serca Logo
  • Pracownia Move Logo
  • Badabada Logo
  • Synapsis Logo
Copyright © 2019 prointegris.pl - Diagnoza i Terapia Autyzm Bydgoszcz. Wszelkie prawa zastrzeżone | Design by pro-comp.pl | Pozycjonowanie: Seo LTB - pozycjonowanie stron www