MENU
Punkt przedszkolny dla dzieci z autyzmem

Punkt przedszkolny PRO-INTEGRIS jest placówką edukacyjno – terapeutyczną, w której nacisk kładziemy na intensywną terapię dopasowaną indywidualnie do dziecka. Nasze przedszkolaki objęte są całościową i komplementarną terapią stymulacyjno-rozwojową, co oznacza, że kładziemy duży nacisk na stymulowanie dziecka w poszczególnych obszarach rozwojowych. Naszym celem jest dobranie takich oddziaływań terapeutycznych oraz stworzenie takiego programu aby umożliwić dziecku przejście przez poszczególne etapy typowe dla prawidłowego rozwoju. Zajęcia indywidualne i grupowe, odbywające się codziennie pozwalają dzieciom na doświadczenie własnych możliwości i potrzeb. W pracy z dziećmi zależnie od poziomu ich funkcjonowania i możliwości bazujemy na wielu metodach i technikach terapeutycznych oraz ich elementach tak, aby terapia dziecka była jak najbardziej skuteczna i efektywna. Stosujemy metody Teacch, metodę Floortime, elementy technik behawioralnych. Naszym priorytetem jest doprowadzenie do takiej poprawy funkcjonowania dziecka, aby mogło ono w przyszłości samodzielnie lub z minimalnym wsparciem funkcjonować w środowisku społecznym.Bardzo ważna jest dla nas również współpraca z rodziną dziecka, ponieważ tylko tak wielowymiarowe oddziaływania sprawią, że dziecko szybciej i efektywniej zdobędzie nowe umiejętności.

Ponadto dla każdego dziecka tworzone są Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne (IPET) uwzględniające jego potrzeby i możliwości. IPET tworzony jest na podstawie badania Profilem Psychoedukacyjnym (PEP-R) E. Schoplera, wywiadu z rodzicami, obserwacji dziecka informacji zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz posiadanej dokumentacji. Na podstawie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego ustalane są priorytety pracy z uczniem oraz dopasowywany jest sposób i rodzaj prowadzonych zajęć Cele, które realizujemy podczas pracy z dzieckiem są modyfikowane w zależności od jego postępów poczynionych w danym obszarze. Zalecenia programu są realizowane na każdych zajęciach, w których bierze udział dziecko. Tworzone przez nas programy podlegają częstej weryfikacji oraz ewaluacji, tak aby cały czas były maksymalnie dostosowane do aktualnych potrzeb i możliwości dziecka.

W ramach prowadzonej terapii uczymy dzieci współpracy, prawidłowego kontaktu wzrokowego, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, w tym z frustracją, komunikowania próśb i pragnień, samoobsługi a także wspieramy rozwój mowy, rozumienie społeczne i nabywanie umiejętności społecznych, naśladowanie, umiejętność zabawy, elastyczność oraz spontaniczność. Duży nacisk kładziemy również na wspieranie rozwoju poznawczego dziecka, usprawnianie motoryki małej i dużej, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz stymulację polisensoryczną. Prowadzimy indywidualna terapię psychologiczno – pedagogiczną a także logopedyczną. W ramach terapii grupowej dziecko uczestniczy w grupowych treningach umiejętności społecznych, podczas których uczy się m.in. podstawowych kompetencji społecznych, komunikacji, inicjowania i podtrzymywania kontaktu z innymi osobami. Dzieci biorą udział także w zajęciach plastycznych, ruchowych, rytmiczno-muzycznych i innych.

Nasze przedszkolaki uczestniczą w zajęciach indywidualnych z terapii psychologiczno-pedagogicznej, terapii logopedycznej, terapii SI, terapii ręki oraz w zajęciach grupowych z muzykoterapii, dogoterapii, Weroniki Sherborne, treningu umiejętności społecznych. Terapeuci prowadzący zajęcia posiadają doświadczenie i przygotowanie w zakresie różnych metod terapeutycznych wykorzystywanych w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Partnerzy

  • Dogrzac Serca Logo
  • Pracownia Move Logo
  • Badabada Logo
  • Synapsis Logo
Copyright © 2019 prointegris.pl - Diagnoza i Terapia Autyzm Bydgoszcz. Wszelkie prawa zastrzeżone | Design by pro-comp.pl | Pozycjonowanie: Seo LTB - pozycjonowanie stron www