MENU
Punkt przedszkolny dla dzieci z autyzmem

Centrum Terapii I Rozwoju PRO-INTEGRIS zajmuje się kompleksową diagnozą psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, zaburzeń w rozwoju poznawczym, emocjonalnym i społecznym dzieci i młodzieży także diagnozą integracji sensorycznej oraz sprawności ręki. W procesie diagnozy posługujemy się najnowszymi metodami diagnostycznymi, pozwalającymi na określenie obszarów wymagających wspomagania oraz planowanie terapii.

W ramach diagnozy psychologiczno-pedagogicznej wykonujemy badanie Profilem Psychoedukacyjnym (PEP-R) E. Schoplera. Na podstawie badania i obserwacji dziecka a także wywiadu z rodzicami tworzone są Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne (IPET) uwzględniające jego potrzeby i możliwości. Cele, które realizujemy podczas pracy z dzieckiem są modyfikowane w zależności od jego postępów poczynionych w danym obszarze. Programy podlegają częstej weryfikacji oraz ewaluacji, tak aby cały czas były maksymalnie dostosowane do aktualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Diagnoza logopedyczna dziecka obejmuje: wywiad z rodzicami bądź opiekunami dziecka, ocenę sposobów porozumiewania się i rozumienia komunikatów przez dziecko, realizację wypowiedzi, ocenę budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, oceną czynności fizjologicznych w obrębie narządów mowy, a także badanie słuchu fonematycznego, pamięci słuchowej i kinestezji artykulacyjnej. Prawidłowo postawiona diagnoza stanowi podstawę do opracowania odpowiedniego programu terapii logopedycznej.

W ramach diagnozy sprawności ręki oceniamy: sprawność obręczy barkowej, stawu ramiennego, stawu łokciowego (supinacji i pronacji), stawu nadgarstkowego, stawów paliczków, zdolności grafomotoryczne, prawidłowość chwytu pisarskiego, siłę prostowników i zginaczy, napięcia mięśniowe rąk, przekraczanie linii środkowej ciała, równowagę statyczną i dynamiczną, somatognozję, postawę ciała, lateralizację, orientacje przestrzenną oraz ocenę funkcji wzrokowych: ostrość wzroku, zdolność fiksacji, zdolność wodzenia, konwergencję oraz akomodację.

Wykonujemy również diagnozę procesów integracji sensorycznej, planując jednocześnie terapię w tym zakresie.

Opis prowadzonej przez nas terapii znajdziecie Państwo w zakładce TERAPIA.

Partnerzy

  • Dogrzac Serca Logo
  • Pracownia Move Logo
  • Badabada Logo
  • Synapsis Logo
Copyright © 2018 prointegris.pl - Diagnoza i Terapia Autyzm Bydgoszcz. Wszelkie prawa zastrzeżone | Design by pro-comp.pl | Pozycjonowanie: Seo LTB - pozycjonowanie stron www