MENU
Punkt przedszkolny dla dzieci z autyzmem

Szkoła Jedzenia Tadek Niejadek Pro-Integris w Bydgoszczy to gabinet terapeutyczny oraz indywidualny program terapii stworzony przez zespół specjalistów Pro-Integris dla tych dzieci, które przejawiają trudności w jedzeniu doustnym.    

W Szkole Jedzenia Tadek Niejadek Pro-Integris prowadzimy indywidualne konsultacje i zajęcia terapeutyczne stymulujące, kształcące i wspomagające kompetencje jedzenia. Zespół terapeutów, w którym znajduje się neurologopeda, psycholog, terapeuta SI, fizjoterapeuta, pedagog tworzą indywidualne programy aktywności i terapii stymulujących rozwój funkcji pokarmowych.

Szkoła Jedzenia Tadek Niejadek Pro-Integris to owoc wieloletnich doświadczeń osobistych i terapeutycznych zespołu Pro-Integris. 

Zakres usług: 

W zależności od indywidualnych potrzeb i wskazań proponujemy następujące rodzaje terapii i zajęć:
- diagnoza i terapia dzieci z wybiórczością pokarmową w ujęciu sensomotorycznym,   
- diagnoza i terapia neofobii żywieniowej,         
- nauka picia i jedzenia doustnego dzieci z sondami i systemem PEG,   
- nauka żywienia doustnego dzieci z rozszczepem wargi i/ lub podniebienia,    
- nauka odgryzania, gryzienia, żucia i połykania, nauka picia,     
- terapia nadmiernego ślinienia,             
- terapia nieprawidłowości dotyczących sfery i funkcji oralnych związanych z przyjmowaniem pokarmów i napojów,  
- wczesna interwencja logopedyczna,  
- karmienie terapeutyczne,       
- diagnoza, terapia, ogólnorozwojowa opieka nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem w różnym wieku pod kątem karmienia i żywienia,    
- terapia neurologopedyczna wad wymowy i mowy,    
- terapia integracji sensorycznej i terapia bilateralna,   
- terapia psychologiczna i psychoedukacja,        
- terapia pedagogiczna,               
- wczesne wspomaganie rozwoju,         
- korygowanie nieprawidłowości w zakresie funkcji pokarmowych m.in. infantylny sposób przełykania,            
- integracja odruchów ustno- twarzowych,       
- szeroko pojętą profilaktyka nieprawidłowości w jedzeniu.                     

Szkoła Jedzenia Tadek-Niejadek Pro-Integris oferuje również warsztaty oraz szkolenia. Istnieje również możliwość odbywania zajęć w ramach WWR. 

Promotorką i koordynatorką Szkoły Jedzenia Tadek Niejadek Pro-Integris jest:              
mgr Natalia Górka-Pik - neurologopeda, logopeda wczesnej interwencji, pedagog specjalny, instruktor emisji głosu, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, terapeuta żywienia, specjalista karmienia terapeutycznego, terapeuta BI. Odbyła kilkadziesiąt kursów, warsztatów i szkoleń z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej. Uczestniczyła w wielu konferencjach logopedycznych jako słuchacz i prelegent. Przez wiele lat organizowała seminaria naukowe, szkolenia i konferencje poświęcone diagnozie i terapii dzieci. Jest autorką artykułów w prasie specjalistycznej z zakresu terapii logopedycznej, dysfagii, jedzenia i integracji sensorycznej, oraz autorką i prowadzącą warsztaty i szkolenia dla logopedów i nauczycieli z neurologopedii, terapii SI, terapii ręki itp.  Od kilku lat pracuje z dziećmi i dorosłymi prowadząc terapię neurologopedyczną, SI, ręki i BI, Biofeedback i wielu innych. Pracuje w szpitalu na oddziale z pacjentami chorymi neurologicznie, oraz placówce edukacyjnej i prywatnym gabinecie. Aktualnie w trakcie zdobywania kolejnych specjalizacji zawodowych w zakresie logopedii i neuroterapii.

 

LOGO Jedzenie 5

Kontakt:

Centrum Terapii i Rozwoju Pro-Integris               
Szkoła Jedzenia Tadek-Niejadek Pro-Integris   
ul. Jana Ostroroga 4a     85-349 Bydgoszcz           
ul. Jana Ostroroga 40     85-330 Bydgoszcz           
(UWAGA: proszę pytać o lokalizację umówionych zajęć)            
Telefon: 604 29 29 81    
Fb: https://www.facebook.com/szkolajedzeniatadekniejadek/

Partnerzy

  • Dogrzac Serca Logo
  • Pracownia Move Logo
  • Badabada Logo
  • Synapsis Logo
Copyright © 2019 prointegris.pl - Diagnoza i Terapia Autyzm Bydgoszcz. Wszelkie prawa zastrzeżone | Design by pro-comp.pl | Pozycjonowanie: Seo LTB - pozycjonowanie stron www