MENU
Punkt przedszkolny dla dzieci z autyzmem

U osób z autyzmem charakterystyczna jest zaburzona, bądź wręcz niemożliwa komunikacja werbalna, a co za tym idzie - utrudniony kontakt z otoczeniem. Poszukuje się więc metod „dotarcia” do osób z autyzmem. Muzykoterapia, jest właśnie jedną z metod, która wykorzystuje muzykę by nawiązać kontakt z dzieckiem. Muzykoterapia grupowa ma szerokie zastosowanie, gdyż z jednej strony pozwala zrelaksować się, a z drugiej motywuje i pobudza do działania.

Główne cele zajęć:

  • integracja grupy: dawanie poczucia radości, satysfakcji ze współtworzenia muzyki w różnych jej formach: wspólny śpiew, wspólne muzykowanie na instrumentach, wspólny taniec, wspólne słuchanie muzyki,
  • rozwijanie komunikacji, nawiązywania bliższych relacji w grupie,
  • nauka współpracy w grupie,
  • nabywanie przez dzieci określonych kompetencji społecznych, tzn.: przestrzegania ustalonych zasad pracy w grupie, akceptacji i poszanowania drugiej osoby, empatyczności, asertywności, komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny

Muzykoterapia jest częścią bloku zajęć terapeutycznych. Zajęcia mają swoje określone miejsce, czas, kolejność poszczególnych etapów. Dzieci mogą przewidzieć co będzie dalej. Daje to poczucie bezpieczeństwa. Efektem terapii jest socjalizacja dzieci. Dzieci uczą się tolerować w swoim otoczeniu innych, interesują się pozostałymi członkami grupy. Uczestnicy potrafią włączyć się do wspólnych zabaw, naśladować gesty, wspólnie muzykować.

Terapia ogranicza napady agresji, złości, stereotypii. U dzieci poprawia się koordynacja słuchowo-ruchowa. Ruchy stają się celowe i precyzyjne. Czas koncentracji uwagi na określonej czynności wydłuża się. Dzieci potrafią skupiać uwagę by wykonać zadanie.

Partnerzy

  • Dogrzac Serca Logo
  • Pracownia Move Logo
  • Badabada Logo
  • Synapsis Logo
Copyright © 2019 prointegris.pl - Diagnoza i Terapia Autyzm Bydgoszcz. Wszelkie prawa zastrzeżone | Design by pro-comp.pl | Pozycjonowanie: Seo LTB - pozycjonowanie stron www