MENU
Punkt przedszkolny dla dzieci z autyzmem

Dzieci z autyzmem bardzo często mają problem z wyobrażeniem, a także odczuwaniem własnego ciała, z czuciem głębokim, z poczuciem swojego ciała w przestrzeni, a także w odczuwaniu swojego ciała w relacji z innymi osobami. Zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne prowadzone w małych grupach wykazują się wysoką skutecznością w usprawnianiu świadomości własnego ciała, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. Terapia ta opiera się na współgraniu rozwoju psychicznego i ruchowego.Jest również niewerbalnym treningiem interpersonalnym. Główną ideą tej metody, jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego i terapią zaburzeń tego rozwoju.

Udział w ćwiczeniach ma na celu:

 • stworzenie dziecku możliwości poznania własnego ciała,
 • rozwijanie somatognozji, czucia głębokiego,
 • usprawnienia motoryki,
 • rozwijanie poczucia swojej siły,
 • wyrobienie koncentracji uwagi,
 • osiąganie wzajemnego zaufania przez „opiekę” nad współćwiczącym, a także oddanie się samemu pod opiekę partnera.
 • odczuwanie radości ze wspólnej zabawy,
 • integracje z grupą,
 • rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktu z drugą osobą,
 • poprawę kontaktu wzrokowego,
 • Dzięki tym ćwiczeniom, dzieci uczą się poznawać przestrzeń i zachowywać w niej, czują się swobodnie i nie obawiają się otoczenia. Stają się

mniej zahamowane i bardziej otwarte na sytuacje problemowe. Zwiększa się ich poczucie bezpieczeństwa, zaufanie, które jest fundamentem każdej terapii. Metoda ta wspomaga również rozwój emocjonalny. Kształtuje pozytywne relacje z otoczeniem, partnerem podczas zajęć oraz całą grupą.

Partnerzy

 • Dogrzac Serca Logo
 • Pracownia Move Logo
 • Badabada Logo
 • Synapsis Logo
Copyright © 2019 prointegris.pl - Diagnoza i Terapia Autyzm Bydgoszcz. Wszelkie prawa zastrzeżone | Design by pro-comp.pl | Pozycjonowanie: Seo LTB - pozycjonowanie stron www