MENU
Punkt przedszkolny dla dzieci z autyzmem

Terapia psychologiczno-pedagogiczna stanowi interwencję zmierzającą do spowodowania określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalnej oraz motywację w strukturze wiedzy i umiejętności dziecka. Celem nadrzędnym prowadzonych zajęć jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi.

Aby odpowiednio dobrać oddziaływania terapeutyczne wykonujemy rzetelną diagnozę Profilem Psychoedukacyjnym (PEP-R) E. Schoplera. Na podstawie badania i obserwacji dziecka a także wywiadu z rodzicami tworzone są Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne (IPET) uwzględniające jego potrzeby i możliwości. Cele, które realizujemy podczas pracy z dzieckiem są modyfikowane w zależności od jego postępów poczynionych w danym obszarze. Zalecenia programu są realizowane na każdych zajęciach, w których bierze udział dziecko. Tworzone przez nas programy podlegają częstej weryfikacji oraz ewaluacji, tak aby cały czas były maksymalnie dostosowane do aktualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Naszym celem jest usprawnianie:

 • umiejętności naśladowania,
 • umiejętności z zakresu dużej motoryki, rozwoju równowagi, orientacji przestrzennej oraz orientacji w zakresie schematu własnego ciała,
 • umiejętności z zakresu małej motoryki,
 • koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwoju percepcji słuchowej (analiza i synteza słuchowa, koordynacja słuchowo-ruchowa, pamięć słuchowa, słuch fonemowy)
 • rozwoju percepcji wzrokowej (analiza i synteza wzrokowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa, pamięć wzrokowa, spostrzegawczość)
 • rozwoju mowy i intencji komunikacyjnej, wzbogacanie słownika czynnego i biernego,
 • umiejętności koncentracji uwagi (trwałość uwagi, zdolność koncentracji uwagi, stopień rozwoju uwagi dowolnej)
 • rozwoju poznawczego,
 • rozwój myślenia (ujmowanie różnic i podobieństw, analiza i synteza myślowa, umiejętność klasyfikowania, przyporządkowywania, wnioskowania, myślenie przyczynowo - skutkowe, abstrakcyjne, matematyczne, definiowanie pojęć)
 • rozwoju lateralizacji,
 • rozwoju emocjonalnego,
 • rozwoju społecznego,
 • rozwoju zabawy,
 • praca nad zachowaniami trudnymi.

Bardzo ważna jest systematyczność oraz ciągłość prowadzonych oddziaływań psychoterapeutycznych.

Partnerzy

 • Dogrzac Serca Logo
 • Pracownia Move Logo
 • Badabada Logo
 • Synapsis Logo
Copyright © 2019 prointegris.pl - Diagnoza i Terapia Autyzm Bydgoszcz. Wszelkie prawa zastrzeżone | Design by pro-comp.pl | Pozycjonowanie: Seo LTB - pozycjonowanie stron www